Logo De Rouck & Verhellen groen tekst png

Outplacement

Moet ik mijn outplacement zelf betalen?

De wetgever voorziet dat outplacementbegeleiding nooit betaald dient te worden door de ontslagen werknemer. In bepaalde gevallen kan de werkgever echter wel 4 weken loon in mindering brengen van de opzeggingsvergoeding. De concrete gevallen vind je hier.

 

BELANGRIJK:

Tot eind 2015 hadden werknemers het recht om de outplacementbegeleiding te weigeren zonder daarvoor te worden ‘gesanctioneerd’. Sinds 1 januari 2016 voorziet de wetgever wél sancties: wie in sommige gevallen als ontslagen werknemer niet ingaat op het aanbod, kan onder bepaalde voorwaarden (tijdelijk) uitgesloten worden van het recht op werkloosheidsuitkeringen (voor een duur van minstens 4 weken en maximum 52 weken). Informeer je gerust bij De Rouck & Verhellen onder welke regeling jouw persoonlijke situatie valt.