Logo De Rouck & Verhellen groen tekst png

Outplacement

Wie heeft recht op outplacement?

De outplacementwetgeving is de laatste tijd onderhevig aan heel wat wijzigingen. Sinds januari 2014 worden volgende soorten outplacement onderscheiden:

 

 • Algemene outplacementregeling​
   
  • ​​Bij ontslag met verbrekingsvergoeding heeft de outplacementbegeleiding een waarde van een 12de van het jaarloon (4 weken), met een minimum van 1800 euro en een maximum van 5500 euro. De werkgever mag voor deze begeleiding 4 weken loon in mindering brengen van de opzeggingsvergoeding.
  • Bij ontslag met opzeggingstermijn zijn er geen wettelijke regels voorzien omtrent de waarde van de outplacementbegeleiding. De tijd die wordt besteed aan het volgen van begeleiding wordt aangerekend op het sollicitatieverlof.
 • Voor ontslagen werknemers die recht hebben op een opzeggingstermijn of verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken (van toepassing voor werkgevers die tot de privésector of de openbare sector behoren).
   
 • Bijzondere outplacementregeling

  Voor ontslagen werknemers van 45 jaar of ouder die minstens één jaar anciënniteit hebben en die geen recht hebben op een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken (recht op 60 uur begeleiding – cao 82bis).
  • Voor de werknemers die een opzeggingstermijn moeten presteren wordt de begeleiding aangerekend op het sollicitatieverlof. De werknemer kan wel vragen om de aanvang van de begeleiding uit te stellen tot na het verstrijken van de opzeggingstermijn.
  • De werknemers van minstens 45 jaar die vallen onder de bijzondere outplacementregeling waren reeds vóór 2016 verplicht om de aangeboden outplacementbegeleiding te aanvaarden. De werknemer die niet ingaat op dat aanbod kan tijdelijk uitgesloten worden van het recht op werkloosheidsuitkeringen.
  • In het kader van deze bijzondere regeling mag de werkgever geen 4 weken loon in mindering brengen.
    
 • Voor werknemers die niet onder deze regelingen vallen kan de werkgever vrijwillig een outplacementaanbod voorstellen (cao 51). Als de ontslagen werknemer instemt, wordt de kostprijs van de outplacementbegeleiding gedragen door de werkgever.
   
 • In uitzonderlijke gevallen (o.a. bij collectieve en/of meervoudige ontslagen en faillissement) wordt de kostprijs onder bepaalde voorwaarden gedragen door sectorale organisaties of het Sociaal Interventiefonds (VDAB).

De Rouck & Verhellen is als outplacementkantoor erkend door het Sociaal Interventiefonds (SIF) van de VDAB voor bepaalde regio’s in West- en Oost-Vlaanderen.