Logo De Rouck & Verhellen groen tekst png

Assessment center

Assessment center

  • Een assessment heeft als doel het competentieniveau van een kandidaat te beoordelen. De werkgever krijgt zo inzicht in de kennis, capaciteiten, vaardigheden en karaktereigenschappen van een potentiële medewerker.
  • Assessments zijn een wetenschappelijke methode ter ondersteuning van een beslissing en/of advies bij selectie, de keuze tussen verschillende kandidaten, promotie of het beoordelen van het potentieel en/of de professionele ambitie van een werknemer.
  • De Rouck & Verhellen hanteert hierbij verschillende tools zoals psychologische tests, vragenlijsten, gedragsgerichte interviews en praktijksimulaties.
  • Kandidaten die een assessment hebben doorstaan hebben recht op een nabespreking met de psycholoog. Hierbij wordt uitgebreid ingegaan op de resultaten en worden loopbaanadviezen en tips meegegeven. Voor de werknemer is dit uiteraard gratis.
  • Wij werken graag een aanbod op maat van jouw vraag en organisatie uit. Neem vrijblijvend contact met ons op voor een offerte.