Logo De Rouck & Verhellen groen tekst png

Loopbaanbegeleiding

Wat kan je verwachten van loopbaanbegeleiding bij D&V?

Verloop van de sessies loopbaanbegeleiding

De werknemer heeft recht op een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek. Dat hoort niet bij het pakket van de registreerde uren en heeft als doel te informeren naar aanpak en inhoud van de begeleiding. Belangrijk hierbij is ook of er een match is tussen de coach en de klant.

 

De eigenlijke begeleiding begint met een intakegesprek (eventueel in combinatie met het informatiegesprek). Hierbij moeten de volgende elementen toegelicht worden:

  • recht op loopbaanbegeleiding
  • financiële bijdrage
  • de gedragscode
  • inhoud van een loopbaanbegeleiding
  • resultaat (POP)

Tijdens de intake wordt een overeenkomst voorzien.

 

Na de intake volgen de verdiepingsgesprekken en een synthesegesprek. Hierbij komen volgende fasen aan bod:

  • het ontdekken van sterktes en zwaktes
  • het bepalen van vooropgestelde doelen
  • het maken van een Persoonlijk OntwikkelingsPlan (POP)
  • opvolging
  • evaluatie

De klant heeft bij afloop van een traject loopbaanbegeleiding tot één jaar na het synthesegesprek recht op nazorg. Als er na de begeleiding nog vragen of gevoelens van onbehagen zijn, dan is er ruimte voor advies van de loopbaancoach. Nazorg maakt deel uit van de dienstverlening, maar wordt niet apart vergoed door de Vlaamse Overheid. Het gaat om een kosteloze service van De Rouck & Verhellen.

 

Aanpak en methodiek

Onze loopbaanbegeleiding en coaching is gebaseerd op een menselijke, respectvolle en oplossingsgerichte benadering. Alle vragen en behoeften van de klant worden geanalyseerd. Samen met de coach wordt een traject/plan opgesteld om de carrièrekeuze(s) te realiseren. De Rouck & Verhellen maakt hierbij gebruik van tools als psychotechnische testen, diepgaande gesprekken, grondige SWOT-analyse

affiche