Logo De Rouck & Verhellen groen tekst png

Over D&V

Troeven en garanties

Engagement

Werkgever en werknemer zijn evenwaardige partijen. Continuïteit in de dienstverlening is belangrijk. De Rouck & Verhellen hecht veel belang aan de opbouw van een vertrouwensrelatie. We onderscheiden ons door onze kwalitatieve no-nonsense aanpak en klantnabijheid.

 

Ruime ervaring en vaste waarde in West- en Oost-Vlaanderen
De Rouck & Verhellen beschikt over meer dan 30 jaar expertise in diverse domeinen: selectie, rekrutering, outplacement en coaching. Onze consultants zijn ervaren en mature professionals met een bewezen deskundigheid.

 

Resultaatgerichte flexibiliteit
Onze aanpak is op maat. We spelen in op de veranderende vraagstellingen die zich kunnen voordoen tijdens ons partnership en bieden oplossingen en resultaten in functie van de behoeften.

 

Mentaliteit en onafhankelijkheid
We zijn niet gebonden aan marktactoren zoals een sociaal secretariaat of interimkantoren. Bovendien werken we vanuit een onafhankelijke gespecialiseerde visie. Op basis van een analyserende aanpak formuleren we een gefundeerd, toegespitst advies.

 

Effectieve wervingsgarantie

De Rouck & Verhellen staat erop de beste kandidaat voor de betreffende functie te selecteren. Moet tijdens de eerste 6 maanden om bepaalde redenen het contract door de werkgever worden stopgezet? Dan gaan we meteen op zoek naar een andere kandidaat zonder verdere aanrekening van honorarium.


Transparante dienstverlening
De Rouck & Verhellen verkiest een snelle, open communicatie en regelmatige verslaggeving.