Logo De Rouck & Verhellen groen tekst png

Werving en selectie

Onze expertise en aanpak zijn maatwerk

Onze expertise en aanpak zijn maatwerk

De Rouck & Verhellen functioneert als het ware als de rechterhand van de bedrijfsleiding in de zoektocht naar de geschikte mensen. Dankzij onze gespecialiseerde kennis en doorgedreven ervaring zorgen we voor de juiste visie op jouw vooruitgang.

 

Gedeeltelijke of volledige rekrutering

Afhankelijk van de wensen van de klant, ondersteunt De Rouck & Verhellen zijn klanten met het volledig autonoom behandelen van de selectieprocedure (van A tot Z), maar ook gedeeltelijke rekruteringsprojecten (waarbij de klant zelf een deel in handen houdt) behoren tot de mogelijkheden. Zo tellen wij bijvoorbeeld tal van klanten die het rekruteringsproces en de eerste selectie zelf doen, maar daarna de kandidaat doorsturen naar De Rouck & Verhellen voor een uitgebreide en gefundeerde screening om pas nadien tot aanwerving over te gaan.

 

Een goeie match

Bij een eerste samenwerking acht De Rouck & Verhellen het noodzakelijk uitgebreid de organisatiecultuur van de opdrachtgever te leren kennen. De eigenheid en cultuur van elke organisatie is uniek en bepaalt de succesratio bij het aanwerven van de juiste persoon op de juiste plaats. Er is nu eenmaal geen standaard aanpak voor competentiemanagement. De gepaste match tussen werkgever en werknemer zorgt bovendien voor een optimale samenwerking, een langdurige motivatie, en een vergevorderde betrokkenheid van de werknemer. De Rouck & Verhellen denkt mee bij de analyse van de vacature en de plaats ervan in de organisatie.

 

De juiste profielomschrijving

Een duidelijke profielomschrijving van de functie en de aan te werven persoon wordt opgesteld: de bevoegdheden, verantwoordelijkheden en taakinhoud, de noodzakelijke taakgerichte en universele competenties, en de arbeidsvoorwaarden. Voor we van start gaan worden die nogmaals afgetoetst met de opdrachtgever. In nauw overleg bepalen we de mogelijkheden en de budgettering van het wervingsproces. De Rouck & Verhellen stelt de mogelijkheden helder voor en houdt rekening met een goede prijs-kwaliteitsverhouding.

 

Eerste screening van potentiële kandidaten

Vertoont een kandidaat interesse in je vacature? Dan volgt een eerste screening tijdens het kennismakingsinterview. Beschikt hij over de benodigde competenties en de juiste ervaring voor de functie? Heeft hij de gepaste ingesteldheid en de juiste motivatie? Vallen de loonverwachtingen te rijmen met die van de organisatie? Aan de hand daarvan wordt een volledig overzicht met de opdrachtgever doorgenomen. In overleg beslissen we na die beraadslaging welke kandidaten verder in aanmerking komen en worden ze uitgenodigd voor een diepgaand gesprek met de opdrachtgever.
 

Assessment

Eens kandidaat en opdrachtgever overtuigd zijn van elkaar, wordt een assessment en/of psychotechnisch onderzoek georganiseerd bij De Rouck & Verhellen. Tijdens deze fase worden de bevraagde competenties, ervaring en bevindingen getoetst aan de hand van internationaal gerenommeerde en erkende testbatterijen, op maat van functie en niveau. Die testen beantwoorden aan de wetenschappelijke vereisten van objectiviteit, betrouwbaarheid, standaardisatie en validiteit. Zo worden onder andere persoonlijkheid, intelligentie, specifieke kennis en vaardigheden, en functierelevante competenties in kaart gebracht. De resultaten worden geëvalueerd door de erkende en ervaren (bedrijfs)psychologen van De Rouck & Verhellen.
 

Potentieelbeoordeling

Van de bevindingen uit zowel cv, gesprekken als psychologisch onderzoek en/of assessment wordt een uitgebreid en gedetailleerd persoonlijk rapport opgesteld. Hiermee krijgt de opdrachtgever een duidelijk beeld van de kandidaat en een concreet antwoord op de vraag of hij past binnen de organisatie en voorziene functie. Ook worden de aandachtspunten en eventuele tips voor coaching vermeld, zodat de kandidaat zich maximaal kan integreren in de organisatie, op korte maar ook op lange termijn.
 

Arbeidsovereenkomst

Na het afronden van de selectiefase wordt een arbeidsovereenkomst opgesteld tussen werknemer en werkgever. Op expliciete vraag van laatstgenoemde kan De Rouck & Verhellen hierin adviseren.

 

Onze wervingsgarantie

De eerste maanden na aanwerving verbindt De Rouck & Verhellen zich tot een effectieve wervingsgarantie. Moet tijdens de eerste 6 maanden om bepaalde redenen het contract door de werkgever worden stopgezet? Dan gaan we meteen op zoek naar een andere kandidaat zonder verdere aanrekening van honorarium.