Logo De Rouck & Verhellen groen tekst png

Nieuws

Nieuwe outplacementwetgeving

Sinds 1 januari 2016 is er een nieuwe regeling rond outplacement van kracht, naast de reeds bestaande regeling voor werknemers vanaf 45 jaar.

 

Er zijn dus twee soorten outplacementregelingen:

  • De ‘algemene outplacementregeling’ voor ontslagen werknemers die recht hebben op een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken. Deze ‘algemene’ regeling is van toepassing ongeacht of de werkgever tot de privé- of openbare sector behoort.
  • De ‘bijzondere outplacementregeling’ voor ontslagen werknemers van 45 jaar of ouder die minstens één jaar anciënniteit hebben (en die geen recht hebben op een opzeggingstermijn of een verbrekingsvergoeding van minstens 30 weken). Deze ‘bijzondere’ regeling is enkel van toepassing op de werkgevers uit de private sector.